Vad är Bambaataa Bambaataa

Svar: En behövlighet för att kunna förstå och belysa den värld vi lever i, såväl nutid som dåtid, på ett sådant sätt att misstag, missförstånd, feltolkningar och orättvisor inte upprepas och att skeendens pregnans hamnar i debattens fokus.

Bambaataa Bambaataa placerar människan i sin kropp i all sin förgänglighet men låter individen njuta av upplevelsen att faktiskt leva i nuet. Eufori, lyckorus och allmän freakiness är bara bieffekter av tid spenderad mitt på Bambaataas dansgolv. Den verkliga samhällsnyttan uppstår först när den Bambaataa Bambaataa-påverkade ger sig ut i vardagen öppen, inkännande och nyfiken. Det är inte för inte som stråket över Norra latins skolgård ner mot Vassagatan, i folkmun, kallas för leendenas esplanad.

Bambaataa Bambaataa 19/3 22-04 Le Bon Palais (Barnhusgatan 12 T-Hötorget)

Mer info här  https://www.facebook.com/BambaataaBambaataa/?fref=ts