Myhype PR har som huvud syfte att effektivisera promotion på marknaden och genom att exponera din Brands message på strategiska platser garantera ökat intresse för ditt företag/event. Vi hjälper dig att uppnå den trovärdighet och medvetandet som marknadsföring kan erbjuda. Vi bär med oss ditt budskap till dina konsumenter då de är som mest mottagliga. Vi erbjuder en stark kundrelation som ingen kan köpa utan erfarenhet. Guerilla marketing/Street promotion/Telemarketing

Mark Knight Till Solidaritet

Solidaritet är mycket stolta över att välkomna gudfadern i Tech House MARK KNIGHT och hans Toolroom KNIGHTS!! Den här...

#Juicepojkarna

Jakob Bergmans Uppsåt I mitt konstnärskap har jag alltid strävat efter totalitet. Det viktiga i allt mitt berättande är...

Bill Bailey till Sverige

Knakelibrak Produktion kan med stolthet berätta att Bill Bailey kommer till Sverige på sin första soloturné med föreställningen Bill Bailey:...

#FLASHBACKFRIDAYS

Rigael Damar är ambassadeur för live klubben #Flashbackfridays, varje fredag på Solidaritet Arena.